Spilloljeutrustning

Tömningspumpar för spillolja
Mobila aggregat för avtappning
Spilloljemottagare för grop
Tömning via vakuum
Responsive Slider

Vi erbjuder en stor bredd av produkter för säker, rationell och miljövänlig hantering av spillolja. Allt från enkla handenheter, mobila tömningsaggregat och tillbehör till kompletta system för tömning av spillolja i såväl personbils- och lastbilsverkstäder.

För att bläddra i vår katalog, välj en undermeny till vänster.