Autovac – automatiskt system för spilloljaAutovac, den miljövänliga metoden vid evakuering av spillolja. Via en fast installation med slangupprullare och sond eller snabbkoppling, tas spilloljan direkt från motorn till spilloljetanken. Både personkontakt med den miljöfarliga oljan och mobila enheter undviks.

Vakuumsystem