Support

Välj en produktkategori för att ladda ner manualer och teknisk information.

Vid beställning uppge alltid:
• Modellnummer och serienummer (se typskylt)
• Reservdelens artikelnummer och benämning

Teknisk Information

Riktlinjer för rördragning av rörsystem för olja, glykol, fett och spolarvätska.PDF

LUBE-Master

LUBE-MasterSupport (epost)
LUBE-MasterFjärrsupport (Fjärrstyrning)
LUBE-MasterAnvändarmanual
LUBE-MasterWinTools Manual
LUBE-MasterInstallationsguide
LUBE-Master Flödeskontroller53400
Flödeskontroll, kröningsbar53600
LUBE-Master Terminal53401
LUBE-Master Printermodul53402
LUBE-Master Interface53403
LUBE-Master Display53404
LUBE-Master Doseringsenhet53406
LUBE-Master Tankmodul53408
LUBE-Master Tank kontrollpanel53430
LUBE-Master Analoggivare53417
Mätmodul olja & glykol1168465
Mätmodul olja & glykol (äldre mod.)1168465
Mätmodul spolarvätska / kem1168466
Mätmodul H.V. olja & diesel (äldre mod.)1168969
Mätmodul H.V. olja & diesel1168969
Mätmodul fett2168915
Mätmodul Urea3187443
LUBE-Master Dallas iButton läsare53419
EX IA Barriär53187
LUBE-Master PTB CertifikatPDF

Oljeutrustning

1:1 Överföringspumpar1050-serien
1:1 Oljepumpar11740, 11741 & 11745
1:1 OljepumparA11740-10, A11741-10
1:1 OljepumparA11740, A11741
C50-Serien 1:1 OljepumparB11740, B11741, C11745
3:1 Oljepumpar13760, 13761 & 13762
3:1 OljepumparA13760, A13761 & A13762
C50-Serien 3:1 OljepumparB13760, B13761 & B13762
3:1 Oljepumpar HV13765 & 13766
5:1 Oljepumpar15775 & 15776
5:1 Oljepumpar15780 & 15781
5:1 OljepumparA15780 & A15781
5:1 OljepumparB15780 & B15781
E:80-Series 5:1 Oljepumpar15730 & 15731
E:80-Series 15:1 Oljepumpar15740, 15741, 15742
5:1 Oljepumpar HV15770 & 15771
10:1 Oljepumpar HV15710 & 15711
E90-Serien 6:1 Oljepumpar HV15750 & 15751
E90-Serien 10:1 Oljepumpar HV15760 & 15761
C115-Series 3:113770
C115-Series 6:115755
C115-Series 10:115765, 15766
C150-Series 6:115756
C115-Series 12:115767
12 och 25 bar60100, 60300, 60110 & 60310
Mätare för olja och andra vätskor167.. & 36… series all models
Förinställbar mätare för olja16715
Kröningsbar mätare för olja16717

Fettutrustning

Pumplyft26700, 257-51 & 257-52
50:1 HD Fettpump25740
E:80-Series 80:1 Fettpump25794, 25795, 25796
E:80-Series 60:1 Fettpump25735, 25736, 25737
E:80-Series 15:1 Fettpump15742
58:1 Fettpumpar25755, 25756 & 25757
55:1 Fettpumpar25750
55:1 Fettpumpar25765, 25766, 25767
50:1 FettpumparA25780, A25781, A25782 & A25783
50:1 Fettpumpar25780, 25781, 25782 & 25783
25:1 FettpumparA25790, A25791 & A25792
25:1 Fettpumpar25790, 25791 & 25792
E90-Series 80:125785, 25786
C150-Series 12:125720
C115-Series 25:125725
C115-Series 40:1 & 70:125745, 25746, 25730, 25731, 25732
C150-Series 80:125787, 25788
Pedaldriven fettpump20735
Fettmätare26715 & 2168528

Membranpumpar

DF30-SerienAlla modeller
DF50-SerienAlla modeller
DF100-SerienAlla modeller

Spilloljeutrustning

Autovac Spilloljesug317-52 & 317-53
1:1 TömningspumpB11745
C50-Serien 1:1 TömningspumpC11745
Mobila Tömmare318-serien alla modeler
Mobil Tömmare318-35
Spilloljeskål för Grop16795
Spilloljesug automatisk317-46
Eurovac Vakuum-våtsug11780

Produkter för vätskor

1:1 Vätskepumpar11740-10 & 11741-10
1:1 VätskepumparA11740-10 & A11741-10
1:1 Rostfri Pump11716 & 11717
1:1 Rostfri Pump11710
2:1 Rostfri PumpA12715 & A12716
2:1 Rostfri Pump12715
3:1 Rostfri Pump13720
E90-Serien 6:1 Rostfri Pump12765 & 12766
50/50 BlandningspumpA117-20
50/50 Blandningspump117-20
50/50 Blandningspump117-21
70/30 BlandningspumpA117-25
70/30 Blandningspump117-25
Mätare för vätskorAlla modeller

AdBlue© Pumpar och tillbehör

Mätare för AdBlue©1169096

Dieselpumpar och tillbehör

12V, 24V & 230V Dieselpumpar10100, 10101, 10110, 10120, 10121, 10115, 10130
Mätare för Diesel1168034

Slangupprullare och tillbehör

M15-Serien (ljusgrå)M15-Serien (377XX)
M15-Serien (mörkgrå)M15-Serien (378XX)
C12-SerienC12-Serien alla modeller
C15-Serien (ljusgrå)C15-Serien (X77YY)
C15-Serien (mörkgrå)C15-Serien (X78YY)
S10-S15-Serien (ljusgrå)S10-S15-Serien (X77YY)
S10-S15-Serien (mörkgrå)S10-S15-Serien (X78YY)
T10-T15-SerienT10-T15-Serien (gamla modellen)
T10-T15-SerienT10-T15-Serien (nya modellen)
T20-Serien (ljusgrå)T20-Serien (X77YY)
T20-Serien (mörkgrå)T20-Serien (X78YY)
T30-Serien (ljusgrå)T30-Serien (X77YY)
T30-Serien (mörkgrå)T30-Serien (X78YY)
Servicepelare för 3-5 slangupprullare17867-68
Servicepelare för 6 slangupprullare17865, 17869
Servicepelare för 16 slangupprullare17875, 17877

Pumpar för rostskyddsmedel

25:1 Pump för RostskyddsmedelA15790, A15791 & A15792
25:1 Pump för Rostskyddsmedel15790, 15791 & 15792