Komplett enhet för blandning och distribution

Komplett enhet för blandning och distribution

För att få en komplett enhet för anslutning till tryckluftledning och distributionsrörledning behövs: Blandningsenhet 24186, installationssats 99630 samt pump 22770, för spolarvätska 22771. Vi rekommenderar att man investerar i kontrollutrustning (SPEC8121) för koncentratbehållaren för att förhindra att endast vatten distribueras när koncentratet är slut.

Eurolube Equipment kör Agera Ehandel version 12.2.0 från Montania System AB