Våra lösningar

Oljedistributionsystem, buss- och lastbilsverkstad

LUBE-Master Mätmodul för Olja


Mer information

Slangupprullare för olja, komplett med utloppsventil och avstängningsventil och filter.

Gå till produktkategori

Slangupprullare för fett, komplett med fettpistol och avstängningsventil.

Gå till produktkategori

LUBE-Master Terminal, för att beställa vätskor

Mer information

LUBE-Master Flödeskontrollenhet, mäter, startar och stoppar vätskeflödet.

Mer information

Slangupprullare för luft & vatten

Gå till produktkategori

Oljedistributionssystem installerat på en buss- och lastbilsverkstad i Norge. Komplett utrustad med pumpar, olja- och fettslangupprullare och LUBE-Master Oljeövervakningssystem. Projektet innefattar även diverse tryckluft- och vattenslangupprullare och övriga tillbehör. LUBE-Mastersystemet övervakar varje tappning av vätskor i verkstaden och registrerar dessa automatiskt i kundens DMS, Volvo GDS. Systemet kontrollerar även lagervärden på alla vätskor i realtid med hjälp av tryckgivare.

LUBE-Master Tankmodul, kontrollerar vätskenivåer via sensorer, styr pumpar och förhindrar att luft pumpas in i rörsystemet.

Mer information

Kompletta pumpkit, innehåller pump, väggfäste, slangar, adaptrar och filterregulator.

Gå till produktkategori

Tryckbegränsningsventil, förhindrar skador på mätverk p.ga termisk expansion.

Gå till produkt

Analoggivare, rapporterar kontinerligt nivån i tanken till en PC där automatiska varningar kan skickas till en lageransvarig eller leverantör.

Gå till produkt


Servicestation, person- och lastbilsverkstad

Slangupprullare för luft & vatten

Gå till produktkategori

Tömningspump för mobila spilloljeenheter, med snabbkoppling för snabb och effektiv tömning

Gå till produktkategori

Filterregulator och luftsmörjare, för tryckluftsverktyg.

Gå till produktkategori


Oljerum, verkstad med hög oljeförbrukning

10:1 H.D.-pump för stora rörsystem och många samtidiga tappningar

Gå till produktkategori

1:1 Pump för överföring från fat/IBC till tank

Gå till produktkategori

Nivågivare, förhindrar att pumpar körs torra och att luft pumpas in i rörsystemet med produktionsbortfall som följd

Gå till produktkategori