Kundcase: Optimering av Hedins Ford-anläggning med Eurolube och Continova

Projektbakgrund

Hedins nya Ford-anläggning i Bromma, strategiskt belägen för att stärka närvaron i Stockholm, stod inför utmaningen att transformera Elgigantens tidigare lokaler till en modern och funktionell bilverkstad och försäljningsyta. För att uppnå detta krävdes noggrann planering och implementering av specialiserad utrustning för verkstaden. Eurolube, i samarbete med Continova, fick i uppdrag att utrusta anläggningen med de senaste lösningarna inom vätskehantering och verkstadsutrustning.

Projektgenomförande

Peter Karlsson från Continova tog ledningen i dialogen med Hedin för att identifiera specifika behov av utrustning, inklusive fordonslyftar, verkstadsinredning, däckmaskiner och system för hjulinställning. Diskussioner omfattade även krav på oljor, spolarvätskor och andra vätskor, tillsammans med önskade volymer och tankstorlekar.
Projektteamet arbetade nära arkitekten för att säkerställa att all utrustning integrerades korrekt i den slutliga designen, med särskilt fokus på att optimera utrymmen som oljerummet för att uppfylla krav på miljö, tillgänglighet och säkerhet.


Lösningar och fördelar

Eurolube tillhandahöll en skräddarsydd lösning som inkluderade avancerade vätskehanteringssystem och högkvalitativ verkstadsutrustning. Lösningarna var utformade för att maximera effektiviteten i verkstadsdriften och säkerställa en miljövänlig hantering av alla vätskor. Utrustningen valdes inte bara för sin prestanda utan även för sin hållbarhet och låga underhållsbehov, vilket möjliggör en långsiktig investering för Hedin.

Resultat och framtidsperspektiv

Med Eurolubes och Continovas expertis kunde Hedins nya Ford-anläggning i Bromma framgångsrikt utrustas och förberedas för driftsättning. Den uppdaterade anläggningen erbjuder nu en verkstadskapacitet som inte bara förbättrar servicenivån för Hedin utan också bidrar till en mer effektiv och hållbar verksamhet.
Projektet visar på framgången i att kombinera Eurolubes tekniska kunskap med Continovas kundorienterade approach, och belyser hur rätt partnerskap kan leda till exceptionella resultat. För Hedin innebär detta en solid grund för att erbjuda oöverträffade tjänster till Ford-ägare och en stark position i bilindustrin.

Kontakta ossEurolube Equipment kör Agera Ehandel version 12.2.0 från Montania System AB