LUBE-Master Vätskehanteringssystem

LUBE-Mastersystemet ger exakt mätning och dosering av olja, kylarvätskor och spolarvätska för fordonsverkstäder och industriella applikationer
Integreras enkelt till ditt ekonomisystem
Spara pengar genom att koppla ihop LUBE-Master och ditt försäljnings- / lager- / faktureringssystem
Genom att installera LUBE-master säkerställer du att ingen olja ”försvinner” eller ej redovisas.

UTMANINGEN
Med ett manuellt hanteringssystem av vätskor är det oundvikligt att misstag begås, såsom:
• Oljeuttag rapporteras inte alls
• Fel volym rapporteras in
• Oljeuttag rapporteras in på fel arbetsorder
• Påfyllningar av olja och glykol rapporteras inte
Alla dessa förbiseenden blir till slut en avsevärd förlust av intäkter.
LÖSNINGENGenom att koppla ihop LUBE-Master med ditt ekonomisystem, eliminerar man dessa problem. Två-vägskommunikationen mellan LUBE-Master och ditt system innebär att bara aktiva arbetsorder kan aktivera systemet, och tillåta att olja tappas. När tappningen är klar på det arbetsordernumret skickas informationen automatiskt till ekonomisystemet och en rad skapas på fakturan. LÖSNINGEN
Genom att koppla ihop LUBE-Master med ditt ekonomisystem, eliminerar man dessa problem. Två-vägskommunikationen mellan LUBE-Master och ditt system innebär att bara aktiva arbetsorder kan aktivera systemet, och tillåta att olja tappas. När tappningen är klar på det arbetsordernumret skickas informationen automatiskt till ekonomisystemet och en rad skapas på fakturan.
VI TAR HAND OM DET
Allting sköts av oss, när installationen av LUBE-Master är klar, fungerar kopplingen på en gång. Just nu har vi färdiga kopplingar till över 140 ekonomi/lagersystem, som är färdigprogrammerade och körs igång med minimal konfiguration. Ett urval av de kopplingar som finns idag visas i illustrationen här ovan, men det finns många fler. Kontakta oss för en komplett lista.

DRIFTSÄTT EN KOPPLING PÅ FEM MINUTER
Om en koppling inte finns, har vi generella gränssnitt för export av textfiler, databasexport (ODBC, SQL), XML-filer, Excel-filer etc. Dessa gränssnitt kan även skräddarsys för att passa det unika behovet genom att redigera en vanlig textfil direkt på plats

Eurolube Equipment kör Agera Ehandel version 12.2.0 från Montania System AB