Våra lösningar

Här visar vi upp olika exempel på användningsområden och installationer av våra produkter för säker, rationell olje-, fett- och vätskehantering.

Case 1 - den inbyggda lösningen

Beskrivning: Arbetsplats för mekaniker med integrerad vätskehantering i inredningen. Slangupprullare för vätskor, tryckluft samt el. LUBE-Mastersystem för kontroll och registrering av vätskeuttag. Spilloljebehållare för avtappning av spillolja från fordon.

Typ av fordon: Personbilar, Land Rover & Jaguar

Produkter som visas:

Case 2 - Oljerum med pumpar

Beskrivning: Oljerum för pumpning av flera oljor ut i rörsystem. Specialbeställd tank med godkänd invallning för att möta miljökraven.

Typ av fordon: Personbilar och lätta transportbilar. Kia, Nissan och Nissan Transportbilar.

Produkter som visas:

Case 3 - väggmonterade slangupprullare

Beskrivning: Oljebar med servicevätskor, tappvatten, tryckluft samt 230V. LUBE-Mastersystem för kontroll och registrering av vätskeuttag. Väggmonterade slangupprullare med montageplåt med förmonterade korgmuttrar för snabbt montage, samt oljeventilhölster med dropptråg.

Typ av fordon: Personbilar, Kia & Nissan.

Produkter som visas:

Case 4 - komplett hantering av AdBlue®

Beskrivning: System för pumpning av AdBlue® direkt från 200 l fat, i rostfri rörledning, vidare till slangupprullare och sist ett munstycke speciellt anpassat för fyllning i personbilar. Övervakat av LUBE-Master system så att inga tappningar kan ske utan en giltig arbetsorder, varje droppe faktureras.

Typ av fordon: Personbilar, Porsche

Produkter som visas:

Eurolube Equipment kör Agera Ehandel version 12.2.0 från Montania System AB