Smidig samverkan: Trådlös frihet möter LUBE-Masters stabilitet med NEX·U·®-integration

Bakgrund - om LUBE-Master

LUBE-Master - vätskeövervakningssystemet som är installerat på 1000-tals verkstäder runt om i Sverige och världen. LUBE-Master hjälper verkstäder att ta kontroll över sin vätskehantering genom att alla uttag av vätska spåras, registreras och förs över till kundens affärssystem för vidare debitering till slutkund. All kommunikation i LUBE-Master sker via ett eget kabelbundet serienätverk.

Utöka det befintliga LUBE-Master-systemet

Tack vare det nya NEX·U·®-systemet kan befintliga LUBE-Master-installationer byggas ut med mobila enheter, vilket ger större frihet för mekanikerna att enklare fylla på smörjmedel i flera olika situationer, samtidigt som kontrollen över vätskeförbrukningen och att rätt volym faktureras till kunden bibehålls.

Beskrivning

LUBE-Master är ett system som bygger på fast trådbunden kommunikation mellan dess olika moduler. LUBE-Master övervakas av en programvara som körs på en PC som är inkopplad i kundens nätverk.

För att ansluta den mobila enheten är en NEX·U·® U-net Pro inkoppad i samma nätverk. För att utföra själva tappningen används en NEX·U·® U·link ventilhandtag.

NEX·U·® U·link består av en inbyggd volymmätare, magnetventil, display och knappsats samt system för att kommunicera trådlöst med NEX·U·® U·net Pro.

Processen

När vätska skall tappas via den mobila enheten så använder mekanikern det vanliga LUBE-Master-systemet, anger PIN-kod, arbetsordernummer samt volym. I LUBE-Master har vi byggt en lösning som i sin tur skickar till NEX·U·® en begäran om att tappa vätska.

När mekanikern sedan är beredd att utföra själva tappningen, väcker man upp U-link-handtaget och bara bekräftar arbetsordernummer och volym och tappningen startar sedan.

När angiven volym är uppnådd stänger U·link automatiskt av och den tappade volymen rapporteras tillbaka till LUBE-Master och sedan vidare till verkstadens affärssystem och arbetsorder. Fordonets ägare blir då fakturerad precis den volym som är fylld, varken mer eller mindre.

Kontakta oss

Kontakta oss om du vill veta mer om den här lösningen!


Eurolube Equipment kör Agera Ehandel version 12.2.0 från Montania System AB