Pumpvalsguide

Vi gör det enklare för dig att välja rätt produkt vid pumpning av kemikalier. Välj vilken kemikalie som skall pumpas, i listan kommer svar på vilka material som är kompatibla med vald kemikalie.

Please choose a chemical:

Selected chemical:   No chemical chosen
Pump Material:   Compatibility
Nitrile:    
Viton:    
EPDM:    
PTFE:    
Aluminum:    
Brass:    
Nylon:    
Polypropylene:    
316 STAINLESS:    
HYTREL:    
Acetal:    

Viktigt !

Informationen från denna tabell skall ses som en vägledning, och får endast användas för val av pump för ytterligare tester. Vi rekommenderar att ni kontaktar er leverantör av kemikalier för bekräftelse av kemisk kompatibilitet. Kemikalier kan ge olika reaktioner vid hantering beroende på: temperatur, tryck och koncentration. Alentec & Orion AB garanterar inte att denna guide ger korrekt eller fullständig information. Skyddsutrustning skall alltid användas vid hantering av kemikalier.

Eurolube Equipment kör Agera Ehandel version 12.2.0 från Montania System AB