Autovac 500

Autovac – automatiskt system för spillolja

• Autovac, den miljövänliga metoden vid evakuering av spillolja. Via en fast installation med slangupprullare och sond eller snabbkoppling, tas spilloljan direkt från motorn till spilloljetanken. Både personkontakt med den miljöfarliga oljan och mobila enheter undviks.
• Automatisk tömning av inbyggd tank, vid avslutad tömning återgår aggregatet till normalläge.
• Upp till 7 stationer kan evakueras samtidigt
• En vakuum-sensor startar och stoppar pumpen automatiskt efter behov
• Uttag för anslutning av extern nivågivare från central spilloljetank ingår.

Eurolube Equipment kör Agera Ehandel version 12.2.0 från Montania System AB